Inżynieria spożywcza Cryovac®

Szkolenia dla profesjonalistów z branży spożywczej

Zmiany w przetwórstwie żywności, pakowaniu i handlu detalicznym zachodzą dzisiaj na niespotykaną dotąd skalę. Przynoszą znaczne korzyści zarówno wszystkim sektorom branży spożywczej, jak i konsumentom. Wiele z nich opiera się na postępie technologicznym. Celem inżynierii spożywczej Cryovac® jest zapewnienie głębokiego zrozumienia inżynierii przetwórstwa i pakowania żywności i pokazanie jej potencjału w zakresie efektywnego opracowywania nowych produktów spożywczych.

SZKOLENIE Z PRZYGOTOWYWANIA ŻYWNOŚCI W MIKROFALI

ZAKRES SZKOLENIA


Dwudniowe szkolenie podzielone jest na pięć modułów i stanowi połączenie teorii i praktyki; wykorzystuje unikalne, najnowocześniejsze urządzenia do pokazów przygotowywania żywności w mikrofali, dzięki którym uczestnicy szkolenia mogą poznać jej najważniejsze zasady.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ


Szkolenie jest adresowane do szefów kuchni, menedżerów i technologów ds. wprowadzania nowych produktów, menedżerów ds. technicznych, menedżerów i technologów ds. rozwoju procesów, technologów ds. pakowania i kupców, menedżerów ds. innowacji, menedżerów odpowiedzialnych za wyrób najwyższej jakości produktów spożywczych lub za zaopatrzenie w nie, oraz odpowiedzialnych za rozwój rynku.
Dowiedz się więcej na temat programu szkoleń...

SZKOLENIE Z KONSERWACJI ŻYWNOŚCI

ZAKRES SZKOLENIA


Jednodniowe szkolenie podzielone na siedem modułów prezentuje szczegółowy obraz aktualnych poglądów i praktyk wykorzystywanych w technologiach konserwacji i pakowania żywności chłodzonej i przechowywanej w temperaturze pokojowej.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ


Szkolenie jest przeznaczone dla technologów ds. rozwoju procesów, technologów ds. pakowania, menedżerów ds. technicznych, menedżerów odpowiedzialnych za wyrób lub zaopatrzenie w najwyższej jakości produkty spożywcze oraz dla technologów ds. wprowadzania nowych produktów.
Dowiedz się więcej na temat programu szkoleń...