Zrównoważony rozwój i obywatelstwo korporacyjne

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W firmie Sealed Air jesteśmy dumni z tego, że stworzyliśmy produkty i usługi, które ulepszają świat.
Naszym dzisiejszym wyzwaniem jest pomaganie klientom i konsumentom przy dokonywaniu "zrównoważonych" wyborów w ich decyzjach biznesowych i zakupowych. Jednym z naszych celów jest pokazanie, w jaki sposób technologie pakowania zapobiegają marnotrawstwu, i że nie stanowią jedynie źródła odpadów.
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, mówiąc o wpływie opakowań na środowisko naturalne trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim marnowanie produktów i zużycie energii.
ODNAJDUJEMY ZŁOTY ŚRODEK

Przemysł stoi przed licznymi wyborami, balansując między potrzebą zmniejszenia wpływu opakowań na środowisko a poczuciem pewności, że uzyskując dobre wyniki zapobiega marnowaniu produktów w całym łańcuchu dostaw.

Celem firmy Sealed Air jest dalsza współpraca z klientami i konsumentami, aby pomóc im dokonywać jak najbardzej świadome ekologicznie decyzje dotyczące opakowań.

OBYWATELSTWO KORPORACYJNE

W firmie Sealed Air obywatelstwo korporacyjne uznajemy za jedną z podstawowych zasad biznesu. To tutaj innowacje i kodeks dobrych praktyk łączą się z interesami dotyczącymi środowiska naturalnego i społeczeństwa, aby razem tworzyć ekonomiczną wartość i pozycję lidera zrównoważonego rozwoju.

W poszukiwaniu kolejnych innowacyjnych rozwiązań będziemy korzystać z naszej gruntownej wiedzy na temat pakowania i zaawansowanych technologicznie materiałów, aby tworzyć produkty i usługi przyjazne dla środowiska.

Nasze innowacyjne podejście i stały napływ nowych produktów, systemów i usług, zapewni klientom, udziałowcom i wszystkim zainteresowanym stronom dodatkową wartość oraz korzyści płynące ze wszystkich aspektów pakowania.

Dowiedz się więcej o staraniach firmy Sealed Air w dziedzinie korporacyjnego obywatelstwa i zrównoważonego rozwoju.